Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων, αποσκοπεί στη συνεργασία των γονέων με τον θεραπευτή με σκοπό να αντιληφθούν και να ενημερωθούν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί τους.

Σκοπός της είναι η παροχή βοήθειας και υποστήριξης στους γονείς ώστε με τη σειρά τους να ενθαρρύνουν το παιδί και με σωστούς χειρισμούς να αντιμετωπίσουν στο μέγιστο δυνατό το υπάρχων πρόβλημα.

Όταν το παιδί καλείτε να λάβει βοήθεια μέσω ενός θεραπευτικού προγράμματος, οι γονείς πρέπει να είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι και κατατοπισμένοι για τους ακριβής λόγους που συμβαίνει αυτό. Η θεραπεία δεν σταματά με την έξοδο του παιδιού από το θεραπευτικό περιβάλλον. Οι γονείς είναι εκείνοι που καλούνται να διατηρήσουν και να συνεχίσουν ακόμη περισσότερο τα όσα το παιδί έλαβε από το θεραπευτικό του πρόγραμμα.

Μάλιστα αρκετές φορές, και πολύ συχνά ( ανάλογα την πάθηση) ο γονέας βρίσκετε μαζί με το παιδί κατά την διάρκεια της θεραπείας του, και λειτουργούν ομαδικά σε συνεργασία με τον θεραπευτή.

Πολλές όμως είναι και οι φορές εκείνες, όπου αρκεί η συμβουλευτική καθοδήγηση του γονέα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του παιδιού του, χωρίς απαραίτητα να μπει το ίδιο σε θεραπεία.

Σε οποιαδήποτε πάθηση και διαταραχή, οι θεραπευτές πρέπει πάντα να συνεργάζονται με τους γονείς για να υπάρχει πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.