Ψυχολογική υποστήριξη

Με τη βοήθεια έμπειρου ψυχολόγου, θέτουμε σαν κύριο στόχο της ψυχολογικής υποστήριξης το να διευκολυνθεί σε πρώτο στάδιο η συμμετοχή του ασθενή στη διαδικασία της αποκατάστασης  έτσι ώστε να φτάσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο , σε συνεργασία με τους θεραπευτές και τους συγγενείς του.

Μέσα από τις συνεδρίες με τον ψυχολόγο επιδιώκουμε την αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης, του συναισθήματος, των γνωστικών λειτουργιών και της προσωπικότητας του ασθενούς και στοχεύουμε στο να βοηθήσουμε τον ασθενή να αισθανθεί καλύτερα και σταδιακά να επανενταχθεί κοινωνικά.

Η ψυχολογική υποστήριξη είναι ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της ολιστικής θεραπευτικής προσέγγισης που παρέχει το Κέντρο Νόησις τόσο στον ίδιο τον ασθενή όσο και στο οικογενειακό του περιβάλλον.