Μουσικοθεραπεία

Η μουσικοθεραπεία είναι μια νέα σχετικά επιστήμη, που ακόμα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην χώρα μας. Ο ρόλος της μουσικοθεραπείας δεν είναι ψυχαγωγικός, και δεν στοχεύει στην εκμάθηση μουσικών οργάνων. Μέσω της μουσικοθεραπείας, σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα που αφορά μια εναλλακτική επικοινωνία. Ένα είδος επικοινωνίας δηλαδή που δεν σχετίζεται με τον λόγο και την ομιλία αλλά με διαφορετικά εκφραστικά μέσα.

Η μουσικοθεραπεία είναι μια καθαρά θεραπευτική μέθοδος και προσεγγίζει το άτομο μόνο από την πλευρά της θεραπευτικής παρέμβασης και αποκατάστασης.

Στην μουσικοθεραπεία εκμεταλλευόμαστε τον ρυθμό, τη μελωδία της μουσικής, το ύψος, τον τόνο και την έντασή της, την ευφορία, την χαρά και γενικότερα την έκρηξη των συναισθημάτων που προκαλούνται.

Μέσα από τα παραπάνω στοιχεία προκαλείται:

 • η επικοινωνία
 • η έκφραση συναισθημάτων
 • η παραγωγή λόγου / ομιλίας σε περιπτώσεις που ο λόγος ακόμα είναι ανύπαρκτος
 • η βελτίωση του λόγου / ομιλίας σε άτομα που δεν έχουν προσωδιακά στοιχεία, ρυθμό, ένταση / ύψος φωνής
 • η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησής του ατόμου
 • η βελτίωση της προσοχής και της συγκέντρωσης

Εξαιρετικά ωφέλιμη η μουσικοθεραπεία σε περιπτώσεις:

 • Διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών (π.χ. αυτισμός)
 • Parkinson
 • Alzheimer
 • Ψυχικών διαταραχών
 • Διαταραχών λόγου (π.χ. καθυστέρηση λόγου, διαταραγμένη ομιλία, τραυλισμός κ.λ.π.)

Η επιστήμη της μουσικοθεραπείας, διεξάγεται και πραγματοποιείται αυστηρά μόνο από ειδικά καταρτισμένους μουσικοθεραπευτές, και εγγεγραμμένους στον Ελληνικό Σύλλογο Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών.