Μέθοδος Padovan

Η Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση (Μέθοδος Padovan) είναι μια καινούργια, αλλά αναγνωρισμένη μέθοδος, που έχει σαν στόχο την θεραπευτική αποκατάσταση των ατόμων που παρουσιάζουν προβλήματα νευρολογικού κυρίως χαρακτήρα.

Από τη συγκεκριμένη μέθοδο ωφελείτε μια τεράστια ομάδα ανθρώπων που παρουσιάζουν ποικίλες διαταραχές και παθήσεις. Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα νευρολογικά συμπτώματα, εκδηλώνονται με ποικίλους τρόπους.

Ενδεικτικά προβλήματα όπως:

  • λόγου & ομιλίας (αλαλία, τραυλισμός)
  • μαθησιακές δυσκολίες
  • δυσλεξία
  • διαταραχές μάσησης και κατάποσης (δυσφαγία)
  • διάσπαση ελλειμματικής προσοχής - συγκινητικότητα
  • σύνδρομα
  • διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός)
  • εγκεφαλική παράλυση
  • εγκεφαλικά επεισόδια
  • Parkinson

ανήκουν στις κατηγορίες όπου η μέθοδος Padovan στοχεύει στην μέγιστη αποκατάστασή τους.

Στη Βραζιλία, σε ορισμένα νοσοκομεία, η θεραπεία πραγματοποιείται από εξειδικευμένους θεραπευτές που εφαρμόζουν τη Μέθοδο σε «βαριά» περιστατικά ( π.χ. ασθενείς σε κώμα κτλ).

Ο στόχος της Νευρολειτουργικής Αναδιοργάνωσης είναι η επαναδόμηση, η επανάληψη δηλαδή των φάσεων της φυσιολογικής νευρολογικής ανάπτυξης, που οδηγούν στην απόκτηση της κάθετης στάσης του ατόμου και στην κυριαρχία του εγκεφαλικού τους ημισφαιρίου.

Η συνεδρία επομένως, περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη αλληλουχία σωματικών ασκήσεων, κινήσεων των χεριών, των ματιών καθώς και του στόματος.

Η συγκεκριμένη μέθοδος πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από θεραπευτές που έχουν εκπαιδευτεί, εξεταστεί και πιστοποιηθεί σε αυτήν τη μέθοδο.