Ειδική αγωγή

Ειδική αγωγή είναι η επιστήμη που ασχολείται με την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή καλύτερα με άτομα με ειδικές ικανότητες. Στο τμήμα της Ειδικής αγωγής, πραγματοποιείται ένα ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση των μαθητών που παρουσιάζουν μειωμένες ικανότητες στην σχολική τους επίδοση. Επιπλέον σχεδιάζονται κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσεγγίζουν το άτομο ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του.

Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά / έφηβοι που αντιμετωπίζουν:

  • Mαθησιακές δυσκολίες
  • Δυσλεξία
  • Ειδική γλωσσική διαταραχή τύπου δυσφασίας
  • Διαταραχές στην ανάγνωση, τις αριθμητικές δεξιότητες, την γραφή, την ορθογραφία
  • Διαταραχές προσοχής και συγκέντρωσης
  • Διαταραχές μνήμης

Με τον τρόπο αυτό στοχεύουμε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαταραχών που φέρει κάθε παιδί, και ταυτόχρονα εκτός από τις επιδόσεις του, βελτιώνεται και η αυτοπεποίθηση του.