Υπηρεσίες

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές επικοινωνίας, λόγου, φωνής ομιλίας, μάσησης και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών. Είτε δηλαδή είναι νευρολογικά, εξελικτικά ή λειτουργικά τα αίτια εμφάνισης των ανώτερων διαταραχών. Η επιστήμη της Λογοθεραπείας αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, στην σωστή άρθρωση της ομιλίας, στην καθαρή φωνή και στην γενικότερη ορθή παραγωγή λόγου.

Μέθοδος Padovan

Η Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση (Μέθοδος Padovan) είναι μια καινούργια, αλλά αναγνωρισμένη μέθοδος, που έχει σαν στόχο την θεραπευτική αποκατάσταση των ατόμων που παρουσιάζουν προβλήματα νευρολογικού κυρίως χαρακτήρα.

Από τη συγκεκριμένη μέθοδο ωφελείτε μια τεράστια ομάδα ανθρώπων που παρουσιάζουν ποικίλες διαταραχές και παθήσεις. Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα νευρολογικά συμπτώματα, εκδηλώνονται με ποικίλους τρόπους.

Ενδεικτικά προβλήματα όπως:

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη αποκατάστασης που προωθεί την υγεία παρέχοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εκτελούν ουσιαστικές και σκόπιμες δραστηριότητες.

Οι Εργοθεραπευτές εργάζονται με άτομα που πάσχουν από ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή/και συναισθηματικές διαταραχές, χρησιμοποιώντας θεραπείες οι οποίες αναπτύσσουν, ανακτούν ή διατηρούν τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής των ατόμων.

Μουσικοθεραπεία

Η μουσικοθεραπεία είναι μια νέα σχετικά επιστήμη, που ακόμα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην χώρα μας. Ο ρόλος της μουσικοθεραπείας δεν είναι ψυχαγωγικός, και δεν στοχεύει στην εκμάθηση μουσικών οργάνων. Μέσω της μουσικοθεραπείας, σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα που αφορά μια εναλλακτική επικοινωνία. Ένα είδος επικοινωνίας δηλαδή που δεν σχετίζεται με τον λόγο και την ομιλία αλλά με διαφορετικά εκφραστικά μέσα.

Η μουσικοθεραπεία είναι μια καθαρά θεραπευτική μέθοδος και προσεγγίζει το άτομο μόνο από την πλευρά της θεραπευτικής παρέμβασης και αποκατάστασης.

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων, αποσκοπεί στη συνεργασία των γονέων με τον θεραπευτή με σκοπό να αντιληφθούν και να ενημερωθούν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί τους.

Σκοπός της είναι η παροχή βοήθειας και υποστήριξης στους γονείς ώστε με τη σειρά τους να ενθαρρύνουν το παιδί και με σωστούς χειρισμούς να αντιμετωπίσουν στο μέγιστο δυνατό το υπάρχων πρόβλημα.

Ειδική αγωγή

Ειδική αγωγή είναι η επιστήμη που ασχολείται με την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή καλύτερα με άτομα με ειδικές ικανότητες. Στο τμήμα της Ειδικής αγωγής, πραγματοποιείται ένα ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση των μαθητών που παρουσιάζουν μειωμένες ικανότητες στην σχολική τους επίδοση. Επιπλέον σχεδιάζονται κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσεγγίζουν το άτομο ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του.

Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά / έφηβοι που αντιμετωπίζουν:

Ψυχολογική υποστήριξη

Με τη βοήθεια έμπειρου ψυχολόγου, θέτουμε σαν κύριο στόχο της ψυχολογικής υποστήριξης το να διευκολυνθεί σε πρώτο στάδιο η συμμετοχή του ασθενή στη διαδικασία της αποκατάστασης  έτσι ώστε να φτάσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο , σε συνεργασία με τους θεραπευτές και τους συγγενείς του.

Μέσα από τις συνεδρίες με τον ψυχολόγο επιδιώκουμε την αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης, του συναισθήματος, των γνωστικών λειτουργιών και της προσωπικότητας του ασθενούς και στοχεύουμε στο να βοηθήσουμε τον ασθενή να αισθανθεί καλύτερα και σταδιακά να επανενταχθεί κοινωνικά.