Όροι χρήσης

Χρήση

Η χρήση της ιστοσελίδας αυτής συνεπάγεται και την αποδοχή των όρων χρήσης της.

Περιεχόμενο & Αποποίηση ευθυνών

Κανείς εκ των συντακτών, των συνεισφερόντων, των διαχειριστών, χειριστών ή οποιοσδήποτε άλλος συνδέεται με το Κέντρο Λογοθεραπείας Νόησις μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να θεωρηθεί αρμόδιος για την εμφάνιση ανακριβών πληροφοριών ή για τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται εδώ.

Ιατρική αποποίηση

Αν αναζητείτε ιατρικές συμβουλές, απευθυνθείτε στο γιατρό ή στο φαρμακοποιό σας, οι οποίοι θα σας ενημερώσουν υπεύθυνα. Μην παίρνετε ποτέ φάρμακα χωρίς να συμβουλευθείτε γιατρό ή φαρμακοποιό. Το Κέντρο Λογοθεραπείας Νόησις δε στοχεύει στην παροχή κανενός είδους ιατρικής συμβουλής. Η ομάδα του Κέντρο Λογοθεραπείας Νόησις και όλοι όσοι σχετίζονται με αυτό δεν αναλαμβάνουν σε καμία περίπτωση την ευθύνη για ανακρίβειες σε ιατρικά θέματα.

Καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων

Το υλικό που ανεβάζουμε ελέγχεται συστηματικά έτσι ώστε να μην υπάρξει καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση όμως που θεωρείται πως υπάρχει σε κάποιο σημείο της ιστοσελίδας καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων επικοινωνήστε μαζί μας για να ελέγξουμε εκ νέου το συγκεκριμένο υλικό. Αν όντως η ανησυχία σας είναι βάσιμη τότε το υλικό θα διαγραφεί ενώ θα παραμείνει μόνο σε περίπτωση που ο δημιουργός του επιθυμεί.

Λογότυπα και σήματα

Οποιαδήποτε λογότυπα, σήματα εταιριών και μη χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η χρήση τους εδώ δεν υπονοεί ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την ίδια ή παρόμοια ενημερωτική χρήση όπως προβλέπεται από τους αρχικούς συντάκτες της ιστοσελίδας αυτής. Η ιστοσελίδα δεν συνδέεται με οποιονδήποτε από τους κατόχους οποιονδήποτε δικαιωμάτων και έτσι δεν μπορεί να χορηγήσει δικαιώματα χρήσης υλικού που προστατεύεται με άλλο τρόπο.