Παιδιά

Θεραπείες

Στο Κέντρο μας παρέχουμε αξιολόγηση και αποκατάσταση σε παιδιά με:

 • Διαταραχές Άρθρωσης (δυσαρθρία, δυσπραξία, δυσλαλία)
 • Φωνολογικές Διαταραχές
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Δυσλεξία
 • Διαταραχές αυτιστικού φάσματος
 • Σύνδρομα (Down, Prader – Willi, West κ.λ.π.)
 • Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας ( τραυλισμός, ταχυλαλία, λογονευρώσεις)
 • Διαταραχές νόησης (νοητική υστέρηση)
 • Διαταραχές φώνησης (αφωνία, δυσφωνία, ρινολαλία, σχιστίες χείλους & υπερώας)
 • Διαταραχές μάσησης και κατάποσης (δυσφαγία)
 • Νευρολογικές παθήσεις (εγκεφαλική παράλυση)
 • Καθυστέρηση λόγου και ομιλίας
 • Διαταραχές γραπτού λόγου
 • Αλλαγή προφοράς
 • Απραξία
 • Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές λόγου & ομιλίας (εκφραστικού, αντιληπτικού τύπου)
 • Διαταραχές της ακοής